Novestra är ett oberoende investmentbolag med aktieinnehav i såväl privata som publika företag.

Novestras affärsidé är att investera i små och medelstora företag vars verksamheter har betydande tillväxtmöjligheter och värdeutvecklingspotential.

Comments are closed.